Jak leczyć schizofrenie?

Formy leczenia schizofrenii stosowane były z dobrym skutkiem niewiele lat po odkryciu tej choroby. Już w latach 30 XX w. Stosowano tzw. metodę celowej śpiączki insulinowej, polegającej na wywoływaniu powtarzalnych stanów ciężkiej hipoglikemii i śpiączki przy użyciu wstrzyknięć insuliny. Przez wiele lat uznawano to za najskuteczniejszą metodę w leczeniu wielu objawów schizofrenii. W przypadkach schizofrenii katatonicznej dobrym sposobem było również stosowanie elektrowstrząsów, metoda ta często nawet ratowała życie. Przełomowym momentem było jednak odkrycie i zsyntetyzowanie chloropromazyny, która została uznana za pierwszy lek przeciwpsychotyczny. Innym związkiem chemicznym, który pojawił się na przełomie lat 70tych i 80tych jest klozapina, stosowana jako lek w przypadku niezadowalającej odpowiedzi objawów na co najmniej dwa różne leki przeciwpsychotyczne. Jest ona bardziej skuteczna niż starsze leki przeciwpsychotyczne i zmniejsza częstość nawrotów choroby jednak nie powoduje ona znaczącej poprawy w zakresie ogólnego funkcjonowania. Równie ważną, oprócz leczenia farmakologicznego, metodą leczenia jest psychoterapia. Jej celem jest przynoszenie ulgi w cierpieniu, lepsze rozumienie siebie i otaczającej rzeczywistości. W psychoterapii osób chorych szczególnie ważne jest zapobieganie nawrotom choroby, wsparcie oraz wzmocnienie potrzeby więzi z innymi. Dzięki zastosowaniu powyższych metod pacjent...

Wiecej

Schizofrenia w Polsce

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ok. 1 proc. populacji cierpi na schizofrenie. W Polsce różne postacie tej choroby dotykają ok. 400 tys. osób, stanowi to jeden z największych problemów jeśli chodzi o kwestię chorób psychicznych w Polsce. Mimo iż schizofrenia jest zaburzeniem w pełni uleczalnym to w Polsce problem stanowi dostęp do leków przeciwpsychotycznych. Nie powodują one skutków ubocznych, mimo to nie podlegają one refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiąże się to z ogromnymi kosztami jakie musi ponieść pacjent jeśli chce zakupić te leki. Wydatek ten może wynosić ok. 800zł miesięcznie, dlatego też nie każdy może sobie pozwolić na takie leczenie. To powoduje, że lekarze przypisują pacjentom leki tańsze, które mogą powodować skutki uboczne, które są główną przyczyna wycofywania się chorych z życia społecznego. To w dalszej części doprowadza do tego, że chorzy nie chcą się leczyć ze względu właśnie na te skutki uboczne , przez co jedynie 20% Polaków bierze leki. Należy również zwrócić uwagę na pewną nietolerancję polskiego społeczeństwa, opartą głownie na stereotypach, co powoduje, że chorzy generalnie wstydzą się swojej sytuacji, przez co też izolują się...

Wiecej

Naukowe ujęcia schizofrenii.

Za odkrywcę zaburzenia „schizofrenii” uważa się szwajcarskiego psychiatrę, Eugena Bleulera. Wprowadził on jednostkę chorobową znaną jako „schizofrenia” w 1911r. Wprowadził on również do psychiatrii pojęcia takie jak: autyzm i ambiwalencja. Następnie wielu naukowców kontynuowało badania nad tym zaburzeniem przez co dzisiaj ciężko jest jednoznacznie sklasyfikować schizofrenie jako chorobę czy jako zaburzenie psychiczne. Wg Bleulera podstawowymi objawami schizofrenii są: asocjacja zaburzenia – rozluźnienie kojarzeń i pochodne, formalne zaburzenia myślenia afekt zaburzenia – zubożenie, stępienie, sztywność, spłycenie ambiwalencja – afektywna, wolicjonalna, intelektualna niejednorodność przeżywania autyzm – wycofanie się z rzeczywistości i przewaga życia wewnętrznego Objawami dodatkowymi są: złudzenia i omamy, urojenia, objawy katatoniczne, niektóre zaburzenia pamięci. Innym naukowcem zajmującym się badaniem objawów schizofrenii był Kurt Schneider. Stworzył on listę objawów psychotycznych, które jego zdaniem odróżniają schizofrenie od innych zaburzeń psychotycznych. Są to tzw. objawy pierwszorzędowe i zalicza się do nich urojenia kontrolowane przez siły zewnętrzne; odciąganie i nasyłanie myśli, ugłośnienia myśli, głosy komentujące myśli lub działania chorego albo glosy dyskutujące z myślami chorego lub innymi glosami. Na uwagę zasługuje również koncepcja typologiczna schizofrenii opracowana przez brytyjskiego psychiatrę, Tymothiego Crowa, która uważana...

Wiecej

Jak leczyć schizofrenie?

Jak leczyć schizofrenie?

Formy leczenia schizofrenii stosowane były z dobrym skutkiem niewiele lat po odkryciu tej choroby. Już w latach 30 XX w. Stosowano tzw. metodę celowej śpiączki insulinowej, polegającej na wywoływaniu powtarzalnych stanów ciężkiej hipoglikemii i śpiączki przy użyciu wstrzyknięć insuliny. Przez wiele lat uznawano to za najskuteczniejszą metodę w leczeniu wielu objawów schizofrenii. W przypadkach schizofrenii katatonicznej dobrym sposobem było również stosowanie elektrowstrząsów, metoda ta często nawet ratowała życie.

Czytaj wiecej »

Jak może rozwinąć się schizofrenia?

Jak może rozwinąć się schizofrenia?

Nie można jednoznacznie stwierdzić kiedy pacjent zaczyna chorować na schizofrenie ani jak ta choroba postępuje, gdyż zależy to od indywidualnych cech każdego człowieka. Jednak w momencie rozwoju tej choroby jej obraz nie pozostawia wątpliwości, że mamy do czynienia z poważnym zaburzeniem psychicznym. Rozróżnia się trzy rodzaje początków choroby:

Czytaj wiecej »

Czym jest schizofrenia?

Czym jest schizofrenia?

Schizofrenia to choroba zaliczana do zaburzeń psychicznych. Rzadziej stosowana nazwą tego schorzenia jest tzw. choroba Bleulera, od nazwiska naukowca – psychiatry, który w 1911r. opisał tą, nową w tamtym okresie, jednostkę chorobową. Jednakże raczej nie należy klasyfikować schizofrenii jako jednej choroby, gdyż można wyróżnić grupę zaburzeń w

Zakład produkcyjny polfa poznan od grupy gsk Czytaj wiecej »