Arixtra

Chyba najbardziej znaną i najczęściej spotykaną odmianą schizofrenii jest tzw. schizofrenia paranoidalna. Jej dominującymi objawami są tzw. objawy pozytywne, czyli urojenia i halucynacje. Urojenia te mają charakter paranoidalny, są to głównie omamy słuchowe, za to raczej nie występują zaburzenia afektu, woli i mowy.

Główna przyczyną występowania schizofrenii paranoidalnej (jak i innych odmian schizofrenii) jest stres i podatność na stres. Podatność nie jest od razu schorzeniem, a czynnik stresujący nie musi się pojawić. W przypadku schizofrenii podatność tłumaczy model genetyczno-neurorozwojowy, a najważniejsze „stresory” rozpoznaje się w infekcjach wirusowych lub stresie w ciąży matki, substancjach neuro-aktywnych (np. używki) oraz w niekorzystnym otoczeniu międzyludzkim, czy społecznym. Inną przyczyną mogą być rożnego rodzaju traumatyczne przeżycia. Wg badań do najczęstszych zdarzeń zalicza się: utrata kogoś bliskiego przez matkę w trakcie ciąży lub doświadczenie przez dziecko wykorzystywania seksualnego.

Na przyczynę powstania schizofrenii ma również nieprawidłowy poziom dopaminy, ważnego związku chemicznego dla ośrodków układu nerwowego. Spowodowało to rozwój neuroleptyków, które oddziałują na receptory wychwytujące dopaminę. Stwierdzono także, że mózgi osób ze schizofrenią mają istotnie mniejszą gęstość połączeń nerwowych, brak prawidłowych powiązań między różnymi regionami mózgu, brak odpowiedniej syntetyczności budowy pewnych regionów i inne nieprawidłowości.

Objawami schizofrenii paranoidalnej są wszelkiego rodzaju urojenia i halucynacje. Chory słyszy głosy np. echo własnych myśli, komentarze do własnych myśli i działań; odczuwa nietypowe wrażenia cielesne: fale ciepła/zimna, mrowienia, nietypowe doznania smakowe lub zapachowe. Urojeniom muszą towarzyszyć halucynacje, gdyż to wyróżnia schizofrenie paranoidalną od innych odmian. Element dezorganizacji mowy nie jest dominujący, ale urojenia niekoniecznie tworzą dobrze zbudowany system. Najczęściej są to urojenia związane z historią halucynacji mają najczęściej charakter lękowy, obawy, doznawania krzywdy. Są to głównie urojenia prześladowcze, ksobne (coś niepowiązanego odnosi się do chorego), podkradania lub narzucania myśli, owładnięcia (poczucie, że ktoś sprawuje nad tobą kontrolę), podmienionej tożsamości.

Schizofrenia paranoidalna leczona jest poprzez psychoterapię (najczęściej w gronie rodziny), leczenie farmakologiczne przez specjalistów i system opieki zdrowotnej, a także poprzez różnego rodzaju publiczne programy wsparcia. Najbardziej rozpowszechnioną formą leczenia jest przepisywanie neuroleptyków, powodujących zmniejszenie ilości halucynacji. Oprócz nich stosowane są różnego rodzaju leki antydepresyjne lub przeciwlękowe. Odnośnie psychoterapii najbardziej rozpowszechnione jest stosowanie metody poznawczo-behawioralnej (rozpoznanie i poprawienie różnych wymiarów funkcjonowania rodziny), treningu zawodowego i rehabilitacji zawodowej (niwelowanie barier i nauka życia w środowisku pracy), a także psychoedukacja.

Seroxat 20mg alli