Schizofrenia jest zaburzeniem o przewlekłym i specyficznym przebiegu, indywidualnym dla każdego człowieka. Osoba chora odbiera świat na swój sposób, niekonwencjonalny i niezrozumiały dla otoczenia. Pacjent żyje w swoim świecie, przez co może odczuwać wiele rzeczy inaczej niż większość ludzi i kierować się zupełnie innymi wartościami. Cechami charakterystycznymi dla schizofrenika są:

  1. inne postrzeganie rzeczywistości – słyszy lub czuje to czego inni nie są w stanie zobaczyć, polega na fałszywych przekonaniach bądź odczuciach, a co gorsza nie przyjmuje do wiadomości tego, że może się mylić

  2. przekonanie, że jest się obserwowanym – chory uważa, że ludzie go śledzą bądź życzą mu źle, jest nieufny wobec innych i unika miejsc publicznych

  3. fałszywe wrażenie zaburzenia porządku świata – przyczynowego, czasowego i przestrzennego

  4. poczucie lęku i zagrożenia ze świata zewnętrznego – osoba czuje się nieadekwatna do sytuacji, czuje się zagrożona i zaszczuta przez społeczeństwo, jest nieufna wobec ludzi i unika towarzystwa, nawet wśród najbliższych, prowadzi to do izolacji i głębokiego zamknięcia w sobie

  5. bogactwo wewnętrznych przeżyć, spowodowanych brakiem kontaktu z otoczeniem – osoba żyjąca w swoim świecie targana jest własnymi fałszywymi przekonaniami

  6. poczucie niezwyciężenia – osoba ma wrażenie posiadania wewnętrznej mocy, która pomaga jej w wykonywaniu różnych misji, np. zbawienie świata

  7. chęć bycia z kimś blisko, jednocześnie unikając wszelkiego kontaktu i głębszych więzi interpersonalnych

  8. rozbieżność między własną koncepcją siebie a oczekiwaniami ze strony rodziny i społeczeństwa

Avandamet 1mg/500 Zofran - 8 mg