Schizofrenia to choroba zaliczana do zaburzeń psychicznych. Rzadziej stosowana nazwą tego schorzenia jest tzw. choroba Bleulera, od nazwiska naukowca – psychiatry, który w 1911r. opisał tą, nową w tamtym okresie, jednostkę chorobową. Jednakże raczej nie należy klasyfikować schizofrenii jako jednej choroby, gdyż można wyróżnić grupę zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu o podobnych mechanizmach powstawania, które w potocznym języku łączone są pod wspólną nazwą schizofrenia. Samo słowo „schizofrenia” dosłownie oznacza „rozszczepienie umysłu”, ale pomimo swojej etymologii, nazwa ta nie oznacza posiadania więcej niż jednej osobowości. Podstawowym objawem schizofrenii jest rozszczepienie pomiędzy myśleniem, emocjami, zachowaniem, sfera motywacyjną, które przejawiają się w sposobie zachowania, wypowiedzi pacjenta w stosunku do określonej sytuacji.

Często nazwa „schizofrenia” jest nadużywana, a z racji tego iż wzbudza ona spore zaniepokojenie wśród ludzi, oznacza dla nich wyrok i załamanie się drogi życiowej. W związku z tym lekarze w kontakcie z pacjentem bądź jego rodziną stosują pojęcia takie jak: zespół urojeniowo- lękowy, które są bardziej opisowe i odwołują się do konkretnych objawów.

Według klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – APA (DSM-IV) wyróżniono 5 rodzajów schizofrenii:

  1. rezydualna – powstająca w wyniku długoletniego przebiegu schizofrenii. Objawami tego schorzenia są dziwaczność, ekscentryczność zachowania i wypowiedzi

  2. paranoidalna – obecne są urojenia i omamy, ale nie obserwuje się zmian zachowań, bądź cech zdezorganizowania

  3. zdezorganizowana – w tym schorzeniu występują zaburzenia poszczególnych funkcji psychicznych, zaburzenia myślenia i emocjonalności wyższej

  4. katatoniczna – dominują w niej zaburzenia psychomotoryczne, czyli zaburzenia w spontaniczności ruchów i sposobie poruszania się

  5. niezróżnicowana – mieszane objawy wyżej wymienionych grup nie dające możliwości do jednoznacznego sklasyfikowania choroby

Schizofrenia jest chorobą jak najbardziej uleczalną jednakże długość i przebieg leczenia zależą od wielu czynników takich jak: płeć, wiek, determinacja pacjenta, czy kondycja psychiczna. Według badań chorzy na schizofrenie dożywają ok. 80-85% średniej populacyjnej. Jednakże ze schizofrenią wiąże się wysokie ryzyko popełnienia samobójstwa, oszacowano, że 30% osób chorych na schizofrenie chociaż raz próbowało odebrać sobie życie, a 10% dokonuje skutecznej próby samobójczej. Jest to więc sytuacja dosyć niepokojąca i widać jak dużo zależy od samego nastawienia pacjenta do choroby.

Avamys 1mg/500 Zinnat