Bactroban

Formy leczenia schizofrenii stosowane były z dobrym skutkiem niewiele lat po odkryciu tej choroby. Już w latach 30 XX w. Stosowano tzw. metodę celowej śpiączki insulinowej, polegającej na wywoływaniu powtarzalnych stanów ciężkiej hipoglikemii i śpiączki przy użyciu wstrzyknięć insuliny. Przez wiele lat uznawano to za najskuteczniejszą metodę w leczeniu wielu objawów schizofrenii. W przypadkach schizofrenii katatonicznej dobrym sposobem było również stosowanie elektrowstrząsów, metoda ta często nawet ratowała życie.

Przełomowym momentem było jednak odkrycie i zsyntetyzowanie chloropromazyny, która została uznana za pierwszy lek przeciwpsychotyczny. Innym związkiem chemicznym, który pojawił się na przełomie lat 70tych i 80tych jest klozapina, stosowana jako lek w przypadku niezadowalającej odpowiedzi objawów na co najmniej dwa różne leki przeciwpsychotyczne. Jest ona bardziej skuteczna niż starsze leki przeciwpsychotyczne i zmniejsza częstość nawrotów choroby jednak nie powoduje ona znaczącej poprawy w zakresie ogólnego funkcjonowania.

Równie ważną, oprócz leczenia farmakologicznego, metodą leczenia jest psychoterapia. Jej celem jest przynoszenie ulgi w cierpieniu, lepsze rozumienie siebie i otaczającej rzeczywistości. W psychoterapii osób chorych szczególnie ważne jest zapobieganie nawrotom choroby, wsparcie oraz wzmocnienie potrzeby więzi z innymi. Dzięki zastosowaniu powyższych metod pacjent ma zdecydowanie większe szanse na wyleczenie z choroby.

Twinrix Adult ulotka Niquitin Przezroczysty - plastry