Jak może rozwinąć się schizofrenia?

Jak może rozwinąć się schizofrenia?
wzw

Nie można jednoznacznie stwierdzić kiedy pacjent zaczyna chorować na schizofrenie ani jak ta choroba postępuje, gdyż zależy to od indywidualnych cech każdego człowieka. Jednak w momencie rozwoju tej choroby jej obraz nie pozostawia wątpliwości, że mamy do czynienia z poważnym zaburzeniem psychicznym. Rozróżnia się trzy rodzaje początków choroby:

  1. Początek nagły – następuje nagła zmiana w sposobie zachowania. Zaburzone są procesy myślenia, występują halucynacje odnośnie wrażeń (najczęściej w postaci halucynacji słuchowych). Zachowania mogą być gwałtowne – silne podniecenie połączone z poczuciem strachu, dziwaczność zachowania i wypowiedzi. W przypadku ostrego początku, z silnym wyrażeniem objawów wytwórczych zazwyczaj występuje dobra odpowiedź na leczenie neuroleptykami.

  2. Początek powolny – chory sprawia wrażenie zdrowego, zachowuje formy towarzyskie, pracuje. Zmiana jest bardziej wyczuwalna niż zauważalna. Objawami mogą być nagłe napady „pustego” śmiechu, szukanie samotności, nadmierna pobożność, obniżenie krytycyzmu itp. W toczącym się procesie chorobowym można zaobserwować u wielu chorych zaburzenia pamięci i nieadekwatność afektu. Występują również zaburzenia w wyrażaniu emocji, wyraźne jest ich spłycenie i zubożenie. Osoba zazwyczaj nie jest w stanie wytłumaczyć swojego zachowania.

  3. Początek nerwicowy – tu na pierwszy plan wysuwają się tzw. pseudonerwicowe formy schizofrenii: objawy hipochondryczne czy histeryczne. Ciężko jest w tym przypadku odróżnić schizofrenie od nerwicy. Objawem różniącym mogą być jedynie poczucie inności i odmienności.

Należy wspomnieć również o tzw. paragnomenie. Polega on na tym, że wybuch choroby jest na kilka tygodni poprzedzony krótkim epizodem niezwykłego zachowania się, niezgodnego z charakterem i dotychczasową linią życiową chorego. Może to być pozbawiony motywu czyn określany jako „zachowanie wbrew oczekiwaniu”, którego chory nie potrafi wyjaśnić.

Augumentin Zinacef

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *