Objawy schizofrenii są bardzo różnorodne i zależą od indywidualnych cech każdego pacjenta. Ogólnie symptomy schizofrenii można podzielić na trzy główne grupy:

 1. objawy „pozytywne”- zjawiska i wrażenia wytwórcze, czyli dodatkowo wytwarzane przez umysł osoby chorej, należą do nich:

 • halucynacje

 • urojenia

 • wyraźnie zdezorganizowane zachowanie

 • zachowanie katatoniczne – niska bądź wysoka aktywność ruchowa (od całkowitego bezruchu do nadmiernej impulsywności)

 • utrata kontaktu z rzeczywistością

 1. objawy negatywne – funkcje i wrażenia deficytowe, które zubożają psychikę i zachowanie w związku z chorobą, są przewlekłe i postępują powoli, zaliczamy do nich:

 • depresje, lęki, zmęczenia

 • poczucie izolacji, osamotnienie, zagubienie

 • trudności w komunikacji interpersonalnej

 • wycofanie społeczne, spadek aktywności w relacjach rodzinnych i zawodowych

 • otępienie emocjonalne, brak zdolności współodczuwania

 • zaburzenia i impulsywne zmiany nastroju

 • zobojętnienie

 • zaniedbywanie higieny osobistej

 1. zaburzenia procesów poznawczych:

 • zaburzenia, zmiany w formułowaniu myśli

 • zaburzenia uwagi, łatwa dekoncentracja

 • osłabiona zdolność do uczenia się, zapamiętywania nowych informacji

 • zaburzenia pamięci operacyjnej, trudności z planowaniem i przewidywaniem pewnych sytuacji

Osobom z zaburzeniami schizofrenicznymi towarzyszy również ponury nastrój. Dzięki dokładnej analizie wszystkich objawów u pacjenta, można wystosować odpowiednią terapię. Nie należy jednak od razu zakładać po występowaniu pojedynczego objawu, że mamy do czynienia ze schizofrenią.

Arixtra Votrient