Epivir 300 Zovirax Intensive

Rodzajem schizofrenii, zdiagnozowanej u osób, które nie przekroczyły 18 roku życia jest tzw. schizofrenia przedpokwitaniowa. Rozpoznawana jest na podstawie tych samych objawów jak u osoby dorosłej, a jedynie tym, co wpływa na różnice między zaburzeniami u dzieci i u dorosłych jest wiek. Schizofrenia dziecięca jest zdecydowanie rzadziej spotykana niż u dorosłych, a przez to znacznie cięższa i trudniejsza do wyleczenia. Duże znaczenie ma tu obciążenie genetyczne dziecka, związane z występowaniem tego typu zaburzeń u rodziców w przeszłości.

Schizofrenia częściej dotyka chłopców. Jednakże w okresie od 11 do 14 lat częściej spotykana jest u dziewczynek, związane jest to z, przeżywanym w tym czasie, okresem dojrzewania. Powodem pojawienia się schizofrenii u dzieci jest najczęściej zaburzenie struktury mózgu, powstałe w okresie prenatalnym lub okołoporodowym, na które nakładają się w okresie dzieciństwa procesy rozwojowe mózgu. Zaburzeniom najczęściej towarzyszą wcześniejsze objawy takie jak:

  • zaburzenia mowy

  • problemy z uwagą

  • zaburzenia motoryczne

  • zaburzenia zachowania

  • zaburzenia w przystosowaniu społecznym

Do tego dochodzą objawy halucynacji, zaburzeń myślenia czy stany lękowe. Schizofrenia u dzieci jest tym trudniejsza do zdiagnozowania, gdyż może być mylona z nadmierną fantazją bądź bujną wyobraźnią dziecka. Do tego rozwój tej choroby ma bardzo „podstępny” charakter, co powoduje, że pełny obraz choroby może się ukazać nawet po 5 latach. Schizofrenie u dzieci można podzielić na fazy:

  • Faza ostra – przeważają w niej zaburzenia myślenia, urojenia, dezorganizacja zachowania, funkcjonowanie dziecka pogarsza się właściwie we wszystkich sferach, trwa ona do kilku miesięcy

  • Faza zdrowienia – funkcjonowanie społeczne wciąż jest zaburzone, mimo zniknięcia halucynacji czy urojeń, gdyż w dalszym ciągu utrzymuje się wycofanie społeczne bądź spłycenie uczuciowe, a także tzw. depresja postpsychotyczna

  • Faza rezydualna – utrzymują się podobne objawy jak w fazie zdrowienia, co w dalszym ciągu wpływa na złe funkcjonowanie społeczne, trwa ona do kilku miesięcy

ambirix Wellbutrin XR - 300 mg