Schizofrenia należy do tych zaburzeń, które powodują całkowite zachwianie równowagi emocjonalnej w codziennym życiu. Sprawia, że chorzy zachowują się w sposób zupełnie niekonwencjonalny, izolują się, są nieufni wobec ludzi, żyją we własnym urojonym świecie. Schizofrenia w dużym stopniu zaawansowania powoduje, że wykańcza ona całą rodzinę, jeśli nie jest ona w stanie pomóc chorej osobie. Dlatego też należy zwrócić uwagę jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą schizofrenia i jak przez to należy skutecznie sobie z nią Radzic, nie tylko w kontekście leczenia farmakologicznego, ale także wsparcia psychicznego dla osoby chorej.

  1. Schizofrenia niesie za sobą ryzyko popełnienia samobójstwa przez pacjenta. Według badań 30% ludzi chorych na schizofrenie podejmowało chociaż jedną próbę samobójczą, a 10% dokonało skutecznej próby. Należy liczyć się z takim ryzykiem, przez co powinno się usunąć z domu wszelkie niebezpieczne przedmioty typu: bronie bądź ostre noże, a także obserwować zmiany nastroju u pacjenta i zwracać uwagę na to, co mówi i myśli.

  2. Schizofrenia może nieść za sobą ryzyko przemocy w rodzinie. Wg badań Amerykanów 61% ankietowanych uznało, że istnieje większe ryzyko przemocy ze strony osób chorych na schizofrenie. Jest ono również kilka razy większe niż w przypadku przemocy ze strony osób nie mających żadnych zaburzeń psychicznych. Ryzyko to wiąże się również w przypadku powiązania z nadużywaniem ilości alkoholu. Należy rozróżniać również przemoc, której sprawcami są schizofrenicy, a przemocą, w której schizofrenicy są ofiarami. Jak już zostało wspomniane schizofrenia działa na szkodę całej rodziny i to od członków rodziny wymagana jest duża wyrozumiałość względem pacjenta oraz anielska cierpliwość w stosunku do jego niekonwencjonalnych zachowań.

  3. Schizofrenia powoduje u pacjenta poczucie izolacji i osamotnienia. Dlatego też obowiązkiem rodziny jest ciągłe oparcie dla chorego, spędzanie z nim jak największej ilości czasu, dzięki czemu udowadniamy mu, że jest dla nas ważną osobą. Przymykajmy oko na jego zachowania, a czasem nawet przyznawajmy mu racje w absurdalnych kwestiach tak, aby go nie denerwować, oczywiście wszystko w granicach rozsądku. Nie możemy mu też pozwalać na zbyt wiele, gdyż może się poczuć całkowitym panem sytuacji i wykorzystywać każdą sytuację dla swoich celów. Należy więc być w miarę delikatnym, ale i stanowczym wobec chorego.

Arixtra Wartec krem