Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ok. 1 proc. populacji cierpi na schizofrenie. W Polsce różne postacie tej choroby dotykają ok. 400 tys. osób, stanowi to jeden z największych problemów jeśli chodzi o kwestię chorób psychicznych w Polsce. Mimo iż schizofrenia jest zaburzeniem w pełni uleczalnym to w Polsce problem stanowi dostęp do leków przeciwpsychotycznych. Nie powodują one skutków ubocznych, mimo to nie podlegają one refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiąże się to z ogromnymi kosztami jakie musi ponieść pacjent jeśli chce zakupić te leki. Wydatek ten może wynosić ok. 800zł miesięcznie, dlatego też nie każdy może sobie pozwolić na takie leczenie. To powoduje, że lekarze przypisują pacjentom leki tańsze, które mogą powodować skutki uboczne, które są główną przyczyna wycofywania się chorych z życia społecznego. To w dalszej części doprowadza do tego, że chorzy nie chcą się leczyć ze względu właśnie na te skutki uboczne , przez co jedynie 20% Polaków bierze leki.

Należy również zwrócić uwagę na pewną nietolerancję polskiego społeczeństwa, opartą głownie na stereotypach, co powoduje, że chorzy generalnie wstydzą się swojej sytuacji, przez co też izolują się od społeczeństwa obawiając się braku zrozumienia. Dlatego też wszelkiego rodzaju stowarzyszenia działające na rzecz zmiany postaw społecznych wobec osób cierpiących na choroby psychiczne podejmują działania instytucjonalne na rzecz zwiększenia możliwości refundowania leków, a także działania mające na celu wyeliminowanie wśród społeczeństwa stereotypowego myślenia o chorych.

Taka postawa wiąże się głównie z braku wiedzy Polaków nie tylko na temat schizofrenii, ale ogólnie na temat chorób psychicznych. Wg badań CBOS przeprowadzonych w 2001 i 2005r. ok. 26% Polaków w ogóle nie słyszało o schizofrenii, ponad 60% wie o tej chorobie niewiele, a prawie 40% odczuwa obawy w kontaktach z osobami chorymi psychicznie. Co najgorsze prawie 2/3 Polaków uważa, ze schizofrenia to choroba, którą należy ukrywać. Taka postawa niestety nie sprzyja godnemu życiu Polaków cierpiących na wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne. Dlatego też każdy z nas powinien dążyć do tego, aby tym ludziom pomóc, a przede wszystkim być wyrozumiałym wobec tych osób, nie napiętnować ich i nie wykorzystywać, ale starać się ich zrozumieć, gdyż wtedy nawet jeśli nie jesteśmy w stanie im specjalnie pomóc, to pokazujemy im, że nie są dla nas „dziwakami” i w żaden sposób nie przeszkadza nam ich „niekonwencjonalność”.

augmentin Zeffix