Istotą dobrej relacji lekarz-pacjent jest zawarcie i realizacja tzw. przymierza terapeutycznego. Polega ono na intelektualnym i uczuciowym włączeniu się w proces leczenia i uzgodnienia celów współpracy. Istotnym elementem jest nawiązywanie kontaktu z osobą chorą, na co wpływają m.in. interpersonalne umiejętności terapeuty takie jak: empatia, jasna komunikacja oraz zdolność do odczytywania różnych komunikatów pacjenta (zwłaszcza w sferze niewerbalnej, która jest bardzo istotna w przypadku schizofrenii).

W relacji terapeutycznej ważna jest przede wszystkim cierpliwość ze strony lekarza jak i rodziny pacjenta, a także wzajemny szacunek. Istotne jest żeby pacjent czuł, że jest wspierany, żeby czuł się bezpiecznie i czuł się zrozumiany. Należy zawsze mieć na uwadze, że schizofrenia nie oznacza końca świata. Pacjent nadal może realizować swoje pasje i rozwijać się.

Elementami, które psują przymierze terapeutyczne są:

  • Nieumiejętność słuchania ze zrozumieniem

  • Potrzeba dominacji

  • Zamykanie się przed pacjentem, niedostępność

  • Brak zainteresowania problemami pacjenta

  • Brak cierpliwości

  • Koncentracja jedynie na tym co jest chore w pacjencie, a nie to co zdrowe

  • Własne przekonania, które mogą przesłaniać realny obraz pacjenta

ARZERRA Zantac tabletki powlekane 150