schizofrenia rezydualna

Schizofrenia rezydualna to odmiana schizofrenii, w której chory przestaje mieć, bądź ma znacznie słabsze objawy wytwórcze. Oznacza to, że przestają się pojawiać (bądź pojawiają się w znacznie mniejszym stopniu) halucynacje i urojenia. Odróżnia to schizofrenię rezydualną od prostej, w której w ogóle nie występują (ani nie występowały) objawy wytwórcze. W schizofrenii rezydualnej nadal obecne są zaś objawy negatywne (ubytkowe). Oznacza to, że chory wykazuje zmniejszoną aktywność psychomotoryczną, brak inicjatywy, zmniejszenie afektu (wyrażania emocji), zubożenie mowy (małomówność, mówienie zdawkowymi krótkimi zdaniami, pogorszenie wymowy), brak lub ubogą mimikę twarzy, pogorszenie komunikacji niewerbalnej i zdolności społecznych. Nadto chory wydaje się bezwolny, mniej sprawny intelektualnie i ma trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, często przestaje dbać o higienę i swój wygląd, a niekiedy przejawia magiczne myślenia oraz zachowuje się w dziwny sposób. Ze względu na te objawy, chory ma duże trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie, oraz adaptacją do zmieniających się warunków. Objawy negatywne schizofrenii rezydualnej mają charakter przewlekły, co oznacza konieczność ciągłej terapii.

Przyjmuje się, że schizofrenia rezydualna występuje po upływie roku bez występowania (lub bardzo ograniczonego występowania) urojeń lub halucynacji. Rokowanie chorych zależy od wielu czynników. Jeśli ludzie zapadający na schizofrenię byli aktywni społecznie to prawdopodobnie będą lepiej funkcjonować niż samotnicy dotknięci schizofrenią. Uważa się także, że schizofreniczki zazwyczaj lepiej sobie radzą niż schizofrenicy. Istotne znaczenie ma także stopień zmian mózgu – pacjenci ze zmianami strukturalnymi mają dużo gorsze rokowania. Również statystycznie im młodszy wiek zapadnięcia na schizofrenię, tym słabsze perspektywy funkcjonowania. Leczenie schizofrenii rezydualnej polega na przyjmowaniu leków antypsychotycznych, a także psychoterapii. Duże znaczenie mają także kontakty z bliskimi, bowiem cierpiący na schizofrenię potrzebują bliskości i zainteresowania innych ludzi.